PSG搶盃大發神威

2020-07-24 12:44:37 来源:网络

近4對賽狂數聖伊天
法甲因受新冠肺炎疫情影響腰斬,不過仲有兩場盃賽決賽未舉行,法甲冠軍巴黎聖日耳門(PSG)全力爭做4冠王,佢哋今晚會喺巴黎法國球場同聖伊天角逐法足盃錦標,PSG近4次鬥聖伊天全部贏晒,當中3次總入球開4球或以上,中位數3.5球大盤值得睇好。

(myTV Gold 302、Now 639、有線655及615台周六凌晨3時10分直播)

法甲因受疫情影響,早於4月底已宣布腰斬,冠軍頒畀停擺前喺聯賽榜領先12分嘅PSG,至於兩大盃賽決賽經商議後決定繼續舉行,本周先演法足盃,下周再踢法聯盃。

3大球星腳風順
近年橫掃法國球壇嘅PSG上季喺呢兩項盃賽都失利,僅獲法甲冠軍,今季捲土重來,自然以包辦國內3大錦標為首要目標,加上一直夢寐以求嘅歐聯8強抽好籤,爭做4冠王並非空談,今場作為次關自然不容有失。

PSG近3場熱身賽對勒哈弗爾、華斯蘭比華倫及些路迪共派20蛋,3大射手尼馬、基利安麥巴比及莫路伊卡迪全部有士哥,經停擺後火速重拾狀態;聖伊天熱身賽亦取得不俗成績,包括以4比1大勝另一支法甲球隊尼斯。睇番雙方對賽成績,PSG近4次全部贏晒,加埋入咗15球,有3次總入球開4球或以上,既然今場PSG讓球盤讓到2.5/3球,即要淨勝4球先贏晒成個盤,不如轉捧3.5球大更划算。